Vår idé

Neuroforum utgörs av ett nätverk av neurovetare, lärare, pedagoger, psykologer och alla andra som är intresserade av att förbättra undervisning, lärande och kreativitet genom att tillämpa resultat från forskning på hjärnans funktionVårt interdisciplinära forum etablerades den 3 februari 2015 i Göteborg. Tillämpningar av resultaten av vår samverkan förväntas generera nya verktyg för skolor, universitet, organisationer, företag, individer m.m. för vilka generering av kunskap och kreativitet spelar en avgörande roll. Det är av mycket stor vikt att fakta om hjärnans arbetssätt inkluderas i de formella och informella utbildningssystemen på olika sätt, t.ex. i lärarutbildning och i utbildningslitteratur på alla nivåer, från förskola till universitet.

 

Välkommen till vårt torg!

Denna hemsida finns också på mobiltelefonen i ett enklare format. Hamnar Du i den moden på datorn kan Du byta längs ner på sidan.

Vi hoppas Du vill fylla torget med bidrag i form av frågor, kommentarer, diskussioner, artiklar m.m. Du är välkommen att lämna bidrag till hemsidan. Sänd in ett dokument i standardformat (docx, pdf,...) till per-olof.nilsson@chalmers.se. Ange gärna önskemål om placering:  Debatt, Nyheter eller Litteratur. Namn på författaren skall anges, liksom kontaktmöjligheter (t.ex. e-post).

Du kan också använda Forumets facebook här: