Vår idé

Neuroforum utgörs av ett nätverk av neurovetare, lärare, pedagoger, psykologer och alla andra som är intresserade av att förbättra undervisning, lärande och kreativitet genom att tillämpa resultat från forskning på hjärnans funktion. Vår samverkan förväntas generera nya verktyg som vilar på vetenskaplig grund för skolor, universitet, organisationer, företag, individer m.m. för vilka generering av kunskap och kreativitet spelar en avgörande roll. Det är av mycket stor vikt att fakta om hjärnans arbetssätt inkluderas i de formella och informella utbildningssystemen på olika sätt, t.ex. i lärarutbildning och i utbildningslitteratur på alla nivåer, från förskola till universitet.

 

 

Var med och bidra till vårt interdisciplinära samarbete

Vi hoppas Du vill fylla torget med bidrag i form av frågor, kommentarer, diskussioner, artiklar m.m. Du är välkommen att lämna bidrag till hemsidan. Sänd in ett dokument i standardformat (docx, pdf,...) till per-olof.nilsson@chalmers.se. Ange gärna önskemål om placering:  Debatt, Nyheter eller Litteratur. Namn på författaren skall anges, liksom kontaktmöjligheter (t.ex. e-post).

Hur tränar vi eleverna bäst i positivt tänkande?
 

Rolf Ekman Professor i neurokemi tipsar.

Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Vilka tre faktorer bör ändras för bättre inlärning i skolan?

Rolf Ekman Professor i neurokemi

ger sin syn.

 

Vilka tre faktorer bör ändras för bättre inlärning i skolan?
 
Rolf Ekman Professor i neurokemi ser sin syn.

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?

© 2015 All rights reserved.

Drivs av Webnode