Kreativitet, lärande och känslor 

i växelverkan för en hjärnsmart skola

En hjärnsmart skola

bygger på aktuell anpassad kunskap om hjärnan, dess utveckling, begränsningar och funktioner. Med stöd av modern hjärnforskning relaterad till undervisning, kost och motion kan hjärnans kapacitet och lärandet förbättras.

Forum för tillämpad neurovetenskap

Neuroforum är en katalysator för samverkan mellan neurovetenskapen och våra formella och informella utbildningssystem. Forumet utgör ett nätverk av neurovetare, lärare, pedagoger, psykologer och personer från andra yrkesdiscipliner som är intresserade av att tillämpa de banbrytande framsteg som gjorts inom modern hjärnforskning. Missa inte Neuroforums 

workshop om lärande och kreativitet!

Begränsat antal platser, anmäl dig nu!För att uppnå en hjärnsmart skola krävs sammarbete och att vi sträcker oss efter varandra.


Growth mindset

Hjärnan är plastisk

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?