Om oss

Neuroforums styrelse

Sven-Olof Olsson, ordförande, Civ.ing. tidigare: Saab AB Electronic Defence Systems

Bertil Thomas, vice ordförande, docent i reglerteknik, Signaler och system, Chalmers tekniska högskola. 

Aadu Ott, professor emeritus i ämnesdidaktik och docent i fysik, Göteborgs Universitet.

Carl-Gerhard Gottfries, professor emeritus, Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet.

Bengt Johansson, sekreterare, lektor i didaktik, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

Per-Olof Nilsson, professor i fysik, Fysik, Chalmers tekniska högskola.

Rolf Ekman, professor i neurovetenskap, Klinisk neurokemi, Göteborgs universitet.