Hjärtligt Välkommen Till

NEUROFORUM

Neuroforum är en förening och ett tvärvetenskapligt nätverk med drygt 300 medlemmar för alla som är intresserade av nya vetenskapliga rön om hjärnan, välmående, hälsa och personlig utveckling. Bland våra medlemmar finns forskare, lärare, beteendevetare, studenter och andra som vill ta del av de senaste årtiondenas stora framsteg inom modern hjärnforskning. Det är gratis att bli medlem. Den som vill anmäla sig kan göra det via mail info@neuroforum.se. Berätta gärna samtidigt vem Du är. Några gånger per år får alla medlemmar vår digitala tidskrift "Neuroforum Magazine" med nyheter och information om nya rön och aktuella aktiviteter. En broschyr om vår verksamhet (4 sidor) finns här nedan. 

En av forumets verksamheter är att främja den nya "hjärnsmarta" pedagogiken (det vill säga pedagogik, där traditionella pedagogiska perspektiv förstärkts med neurovetenskap). Vi arbetar också med forskning inom området och samlar, strukturerar och sprider kunskaper om hjärnan, psyket och lärandet med fokus på tillämpad neurovetenskap. Forumet bildades 2015 av ledande  forskare och lärare på Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Bengt Johansson, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). 

Neurowebben

Neurowebben är en digital plattform, som utvecklas av Neuroforum, för att söka och sprida kunskaper om tillämpad neurovetenskap. Den är under ständig utveckling och utvecklas i samarbete med ett flertal framstående svenska hjärnforskare. Neurowebben hittas på följande länk https://neurowebben.se/

Boken "Hjärnan och lärandet"

Vår nya bok "Hjärnan och lärandet - Kunskaper för framtidens skola" har nu (aug 2020) kommit ut på förlaget Liber! Boken, som är 174 sidor tjock, är skriven gemensamt av sju av medlemmarna i styrelsen. Boken ger en bred översikt över de nya kunskaper som vuxit fram inom hjärnforskningen de senaste decennierna. Speciellt fokuserar vi på sådana kunskaper som bör ha stor betydelse för skolan om de utnyttjas rätt. Boken kan beställas på Bokus och adLibris. Ett "smakprov" kan ses på Libers hemsida. 

Boken, som fått genomgående goda recensioner, finns nu också översatt till japanska.

Nya böcker mm

Under menyvalet "Böcker och video" finns en lista på de inköpta böcker om neurovetenskap som finns i forumets samling (September 2020). Där finns också information om våra egna böcker, inspelade videos med mera!

                                                                                         .

Årsmöte + Seminarium med Anders Rosengren, 9 februari 2022. 

Årsmötet för år 2022 äger rum onsdagen den 9 februari kl 16.30-18.00.  Årsmötet kommer att ske digitalt via zoom, använd nedanstående länk. Styrelsen tar tacksamt emot motioner att behandlas på årsmötet, de kan skickas till info@neuroforum.se eller direkt till enskild styrelseledamot. Förslag på ledamöter i styrelsen lämnas till valberedningen  Joanna Giota och Linda Bellvik.   

Efter årsmötet kl 18.00 har vi ett digitalt seminarium med läkaren och författaren Anders Rosengren som huvudtalare. Han kommer främst att prata om "livsstilsverktyget", ett digitalt verktyg som ska hjälpa ungdomar och vuxna till ett hälsosammare liv, ökat välmående och bättre vanor i vardagen. Alla är välkomna att delta i detta webbinar oavsett om du är medlem eller inte. 

Här zoomlänken till både årsmötet och webbinariet. Länken ska fungera direkt utan password.

https://gu-se.zoom.us/j/69847798435?pwd=RTJvNkVZNFNsdmkvTVVrQmpLZjJSQT09

/Rolf 

LIV-projektet - Lärande för Insikt om Välmående - har startat!!

Neuroforum har fått anslag från Allmänna Arvsfonden för att tillsammans med Kattegatt-gymnasiet i Halmstad vidareutveckla en hjärnsmart undervisning. Tillsammans med elever, lärare, annan skolpersonal och ledningen ska projektet utveckla metoder, kursinnehåll och strategier som främjar elevers lärande och bidrar till deras psykiska och fysiska hälsa. Elevernas egna röster samt deras behov och förutsättningar är en viktig utgångspunkt i arbetet. Mer information om projektet får du på nedanstående länk.

Många deltagare på Olle Häggströms AI-seminarium

Webbinariet med Olle Häggström den 12 oktober, (som handlade om risker och möjligheter med framtidens AI) var välbesökt och samlade ca 70-80 åhörare.  Olles presentationsbilder finns i nedanstående dokument. 

Ny ordförande

Från och med den 22 juni har Axel Eriksson (tidigare vice ordförande) tagit över rollen som ordförande i föreningen. Vår tidigare ordförande, Bertil Thomas, sitter kvar i styrelsen och kommer speciellt att ägna sig åt forskningsfrågor och kommunikation. Bertil har varit ordförande från hösten 2017 till juni 2021.

Stockholmsavdelningen

Under 2019 startades en lokalavdelning av Neuroforum i Stockholm. Information om denna kan fås av kontakt-personerna :

Carl E. Olivestam (carl.olivestam@ stromstadakademi.se) eller  Henrik Gyllensten (henrik.gyllensten@ osteraker.se)


Vem var Aadu Ott?

Aadu Ott (1940-2020) var en av grundarna till Neuroforum och en av pedagogikens främsta nytänkare i Sverige. Läs mer om denne intressanta profil i nedanstående artikel.

Joanna, Bertil, Aadu och Anders vid seminarium hösten 2019.

Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?