Våra skolprojekt


En hjärnsmart skola

En hjärnsmart skola bygger på aktuell anpassad kunskap om hjärnan, dess utveckling, begränsningar och funktioner. Med stöd av modern hjärnforskning relaterad till undervisning, kost och motion kan hjärnans kapacitet och lärandet förbättras.

Neuroforums arbete för en hjärnsmart skola

Lärande är en mycket komplex process som kräver ett multidiciplinärt perspektiv. Det är därför av största vikt att lärare tillsammans med forskare utarbetar ett evidensbaserat undervisningssystem i linje med resultaten från aktuell och etablerad hjärnforskning. Neuroforum strävar därför efter

  • att vara en katalysator för samarbete mellan neuro­vetenskap, didaktik, psykologi och andra discipliner för att generera och implementera den evidensbaserade helhetssyn som lärande behöver.
  • att elever, lärare och föräldrar får större kunskaper inom ämnet emotik (förmågan att förstå och hantera sina egna och andras känslor) och hur livsstilsvanor påverkar lärande.
  • att all utbildning anpassas efter hjärnans utveckling, begränsningar, och förmågor samt att elever, studenter och lärare får en god förståelse för dessa processer.

För att åstadkomma detta arbetar Neuroforum med att anordna konferenser, och workshopar för interaktion mellan lärare, forskare, och politiker i arbetet för en hjärn­smart skola. Vi arbetar också med att tillsammans med lärare utarbeta konkreta läromedel att användas inom lärarutbildning och undervisning på alla nivåer.

Några av de skolor vi samarbetat med i våra projekt med den hjärnsmarta skolan är Kattegattgymnasiet i Halmstsad, Haverdalsskolan (lågstadium), Österåkers gymnasium och Chalmers. Här är en länk till arbetet vid Kattegattgymnasiet.

Goda förutsättningar för lärande och att utvecklas kreativt är givetvis den ämneskunniga läraren med god didaktisk förmåga men andra faktorer spelar också stor roll så som livsstilsvanor kost, motion och vila. Även kommunikations- och emotionell förmåga är viktiga samt att eleven blir medveten om sin egen lärandeprocess, (metakognition), att hen känner inkludering i gruppen, finner meningsfullhet i sitt lärandet och att hen känner självförtroende för sin egen förmåga till utveckling, (growth mindset).