Egna böcker

Här presenteras ett urval av böcker som skrivits av medlemmar i Neuroforum och dess styrelse.

Carl-Gerhard Gottfries och Sven-Olof Olsson "Emotik - Emotionellt lärande i skolan"

Bok om hjärnans utveckling med fokus på intellektuell och emotionell förmåga samt förslag på systematisk utbildning i emotionell förmåga. Books on Demand, 2017.


Aadu Ott "Låt hjärnan va 'me'...! - Utmana det etablerade - Utforska det okända"

Bok om sambandet mellan lärande och modern hjärnforskning. Introduktion till neurodidaktiken - ett lärande som bygger på hjärnans funktion och struktur. Tankespinneriet, 2011.


Rolf Ekman och Bengt Arnetz, "Stress - gen, individ, samhälle"

Omfattande lärobok för högskola och universitet som ger en bred överblick över forskningsfronten inom den moderna stressforskningen. Liber, 2013. 

 

Bertil Thomas, "Personlig utveckling från grunden - Inre ledarskap och professionell utveckling"

Lärobok om personlig utveckling och personligt ledarskap samt överblick över metoder för mental träning. Sanoma, 2017.


Carl-Gerhard Gottfries, "Känslorna styr!"

Bok om emotionell kompetens och emotionellt lärande i skolan. Kan laddas utan kostnad ned från denna hemsida, se startsidan. Utgiven 2020. 

Sven-Olof Olsson "Den omedvetna zonen"

En bok om alla de omedvetna processer som pågår i våra hjärnor, men som vi inte är medvetna om, och om hur man medvetet kan påverka det omedvetna. Books on Demand, 2015


Per-Olof Nilsson "500 problem med lösningar som gör dig mer kreativ"

Kompendium med introduktion till seriös kreativitet samt 500 problem av olika karaktär och med varierande svårighetsgrad som tränar upp din egen kreativitet. Version 5.0, 2020 


Ulrika Ahlqvist och Linda Bellvik "Låt din hjärna blomma"

Bok med smarta tips och raka råd, verktyg för vardagen, om hur man får sin hjärna att fungera så bra som möjligt. AB Hjärnberikad, 2016


Bertil Thomas (red), Rolf Ekman, Joanna Giota, Per-Olof Nilsson, Axel Eriksson, Anders Hill, Carl-Gerhard Gottfries, "Hjärnan och lärandet"

Kortfattad översikt över de nya kunskaper som vuxit fram inom hjärnforskningen under de senaste årtiondena samt introduktion till Neurodidaktik. Liber, 2020.