Nämn tre faktorer hur vi skulle ändra skolan för bättre inlärning.

Undervisa i hjärnkunskap och låt eleven upptäcka

I.  hjärnans förmåga och plasticitet att successivt hantera praktiska färdigheter och erfarenheter

II.  emotionella resurser och exekutiva funktioner för social kompetens, motivation, stimulans, förståelse, uthållighet och ansvarstagande

III. tidiga insikter om den skadliga stressens följder på minne, kunskapande, livskvalitet och hälsa.

Hjärnkunskap om:

Koncentration

1. Träningsbar färdighet. Måste kopplas till att lyckas.

2. Förstå sambanden, ansträngning, koncentration och att lyckas i sina egna ögon. Detta handlar om den inre motivationen, frisättningen av hjärnans dopamin, klart mer effektiv än den yttre motivation, forna tiders guldstjärna.

3. Ostörd från omvärlden och dig själv

Förståelse

1. Är bränslet för att komma vidare på den kognitiva resan.

2. Handlar om att förstå stoffet och vad det är att gå i skolan.

3. Metaförståelse, hur saker hänger ihop, explicit och implicit. Mitt tänkande om mitt eget tänkande och lärande. Är känslan av att jag kan förstå. Bygger ett sunt självförtroende för att komma vidare i den kognitiva resan. Man börjar förstå utan att kunna så mycket. "jag fattar vad som styr världen" ger självrespekt och självtillit, vilket med tiden möjliggör glädjen av ett livslångt bejakande av nyfikenheten.

Stresshantering

Stress påverkar hela kroppen och inte minst hjärnans gener kopplade till förståelse (lärande) och minne.

Figuren visar stressens olika effekter från molekyl till beteende. Vi talar om positiv stress, nedre delen av pilen, och negativ stress, övre delen av pilen och att stress påverkar hjärnans kemi och synapser. Detta leder i sin tur till olika strukturella cellförändringar och olika funktionsförändringar på minne och lärande.

Nat rev neurosci 3, 455, 2002

Hur lär vi eleven hantera skadlig stress?

Det handlar om att förstå sammanhang. En bra sammanfattning ges i figuren på faktorer som ökar vår förmåga att hantera den skadliga stressen.

Psychological resilience: A review and critique of definitions, concepts, and theory. Fletcher, David; Sarkar, Mustafa. European Psychologist18.1 (2013): 12-23.

Lästips: 

Rolf Ekman

Professor of Neurochemistry Gothenburg University

Neurochemical Laboratory Mölndal/SU SE 431 80 MÖLNDAL, SWEDEN

Cell; +46 709 490544

e-mail; rolf@neuro.gu.se