Vad tycker hjärnan om att arbeta i grupp?

Studier visaratt hjärnans kognitiva funktioner optimeras av arbete i grupp. I en av studierna används hjärnvävnadens syreupptag studerad med funktionell nära infraröd spektroskopi, fNIRS, som positiv markör för 1. uppmärksamhet 2. känslor 3. motivation i grupparbete, (JA ,joint action), och jämförs med enskilt arbete, (SA, single action).

Figuren visar ett pannband som används vid fNIRS, som mäter olika områdens syreupptag vid olika former av grupp och enskild aktivitet.

Här några fNIRS kurvor som speglar syreupptag vid samtidigt(sim, grön)) eller sekventiellt(seq, röd) grupparbete, JA, från olika hjärnområden. Den blå kurvan visar på enskilt arbete, SA. Kontroller, svagt röd, med det lägsta syreupptaget. Högt syreupptag indikerar ökad vävnadsmetabolism och kognitiv aktivitet.

Rolf Ekman

Professor of Neurochemistry Gothenburg University

Neurochemical Laboratory Mölndal/SU SE 431 80 MÖLNDAL, SWEDEN

Cell; +46 709 490544

e-mail; rolf@neuro.gu.se