Neuroforums styrelse mm

Föreningen och styrelsen tillämpar för närvarande ett rullande ledarskap, där uppgiften som ordförande och sekreterare växlar inom styrelsen under året. Här nedan är bild och text på nuvarande styrelse, samt revisor, valberedning, hedersmedlemmar m fl. Nuvarande styrelse hittar du högst upp.

Axel Eriksson, doktor i fysik, Chalmers tekniska högskola. Initiativtagare till och projektledare för utvecklingen av Neurowebben - en digital plattform för att lätt söka och sprida vetenskapligt belagd kunskap inom tillämpad neurovetenskap. Arbetar numera med forskning om kvantdatorer på Chalmers. Axel var ordförande i föreningen från juni 2021 till januari 2023. (Styrelsemedlem).

Bertil Thomas, biträdande professor på Chalmers. Han har bl a forskat, undervisat, utvecklat högskolekurser och skrivit läroböcker inom reglerteknik, artificiella neurala nätverk, kognitionsvetenskap och personlig utveckling. Har även studerat psykologi. Bertil var ordförande i föreningen från oktober 2017 till juni 2021. Arbetar nu med forskningsfrågor och kommunikation i föreningen. Specialintresse: Neurala nätverk samt teorier och metoder för Personlig utveckling. (Styrelsemedlem).

Fredrik BååthePhD, medicine doktor med grundutbildning från Industriell Ekonomi vid LiTH. Mångårig erfarenhet som chef och projektledare inom sjukvården och industrin. Hans aktuella inriktning handlar om interaktiv forskning med fokus på hållbar utveckling inom komplexa organisationer, med extra intresse för medarbetarnas engagemang i praktiknära utvecklingsarbete. Han delar sin tid mellan ISM - Institutet för Stressmedicin i Göteborg, LEFO - Legeforskningsinstitutet i Oslo och egna verksamheten "Komplexitetsguiden". (Styrelsemedlem). 

Henrik Gyllensten. Legitimerad gymnnasielärare ma/fy/ke, föreläsare och matematikutvecklare. Initiativtagare till Hjärnhälsa utifrån goda vanor för ett bättre mående tillsammans med ökat lärande i Österåkers kommun. Jobbar just nu med ett lådkoncept tillsammans med Karlstads gymnasienämnd för att sprida god hjärnhälsa och ökad likvärdighet inom skolan. (Styrelsemedlem).

Kerstin Söderberg, Möjliggörare, nätverkare och kommunikatör med eget företag Möjligheternas Moln. Tidigare ombudsman för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, där hjärnforskningen var central. Fokus på holistisk hälsa och mänskliga rättigheter, bland annat i Funktionsrätt Västra Götaland samt Brain Athletics som lyfter vikten av fysisk rörelse och en berikande miljö för vår hjärnhälsa. (Styrelsemedlem).

Stig Zandrén Civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers med vidareutbildningar i företagsekonomi och beteendevetenskap. Fram till 2015 verksam som organisationskonsult, bland annat med fokus på samarbete och ledarskap inom team- och utvecklingsprogrammet The Human Element. Stig har skrivit två böcker om personlig utveckling; Leading Self och Beyond Self. Han verkar som lobbyist/aktivist för skolans framtid, sedan 2017 som styrelseledamot i Forum Livskunskap – för Socialt och Emotionellt Lärande (FL-SEL). (Styrelsemedlem).


Carl O. Olivestam. är doktor i religionsvetenskap, docent i didaktik, professor i utbildningsvetenskap, vd för Remus förlag. I samarbete med pedagoger och neuroforskare har han utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik i boken "När hjärnan får bestämma". Författare till läromedel från förskola till högskola. Grundat i egen forskning inom pedagogik och didaktik har han även skrivit boken "Värdegrund i förskola och skola"(Styrelsemedlem).

Göran Wendin Tekn.dr., professor i teoretisk fysik på Chalmers med grundutbilding från Teknisk fysik. Arbetar med och leder europeiska, nordiska och svenska kvantdatorprojekt sedan 2000, med sikte på världsledande kvantdatorer kring 2029. Medlem i HUBIQ (human biology and quantum physics; två medicinare, två fysiker, en vetenskapsjournalist). Forskar på "fritiden" om biokemi, biologi, nanoteknologi, molekylelektronik, neurala nätverk, datorer, och hjärnans nätverk.(Styrelsemedlem).

Göran Söderlund Arbetar 25% som lektor på IPS, Göteborgs universitet och som professor i specialpedagogik vid Høgskulen på Vestlandet, Norge. Jag utbildar lärare i specialpedagogik med inriktning mot neuropsykologi. Har en bakgrund som gymnasielärare och doktorerade 2007 vid  Psykologiska institutionen, SU. Forskar huvudsakligen experimentellt med olika typer av minnes- och uppmärksamhetstest. (Styrelsemedlem).

Marcus Warnby, är doktor i språkdidaktik, lektor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (Göteborgs universitet). Tidigare mångårig erfarenhet som gymnasielärare och grundskolerektor. Undervisar huvudsakligen inom lärar- och rektorsutbildningar. Leder skolutvecklingsprojekt med fokus på elevhälsa och måluppfyllelse. Forskningen rör sig kring akademisk litteracitet, studentagens, utbildningsframgång, flerspråkighet, bl.a. (Styrelsemedlem)

Per-Olof Nilsson, professor emeritus i materialfysik på Chalmers. Var en av grundarna till neuroforum 2015. Ägnade sig efter pensioneringen åt många olika områden som kreativitet, pedagogik och neurovetenskap. Har även arbetat mycket med folkbildning och byggt upp den tidigare utställningen och experimentverkstaden "Fysikaliska leksaker" på Chalmers. Hedersdoktor vid Karlstads universitet 2016 och mottagare av Gustav Dalénmedaljen 2005 samt Chalmersmedaljen 2008. (Per-Olof gick bort i september 2023 och var fram till dess hedersmedlem i styrelsen).

Rolf Ekman, professor emeritus i neurokemi, Göteborgs universitet. Är sedan lång tid en av de ledande svenska stressforskarna. Har speciellt intresse för sambandet mellan stress och hälsa i framtidens skola ("new mindsets towards education and learning"). Författare och medförfattare till flera böcker om stress, lärande och neurodidaktik. (Hedersmedlem i styrelsen)Bengt Johansson, Tidigare adjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot kemi vid Göteborgs Universitet. Mångårig erfarenhet som gymnasielärare i fysik och kemi. Har studerat neurodidaktik, neuropsykologi och neurokognition. Har varit medlem i styrelsen från 2015 till 2023, tidigare sekreterare. (Hedersmedlem i styrelsen)

Carl-Gerhard Gottfries, professor emeritus, Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet. Har lång erfarenhet som psykiatriker, kliniker och hjärnforskare. Har speciellt intresserat sig för signalbehandlingen i hjärnan, känslornas betydelse och hur människans emotionella kapacitet kan tränas upp. Har skrivit böcker om känslor och emotionell kapacitet. (Hedersmedlem i styrelsen)

Anders Hill, Ursprungligen ämneslärare inom humaniora, med studier i pedagogik och psykologi. Arbetat som lärare och skolledare samt som expert vid dåvarande Skolöverstyrelsen samt Länsskolnämnd. Lång karriär som utbildningschef inom telekomindustrin, med mångårig placering utanför Sverige. Är nu konsult i eget företag med utbildning och rådgivning med tonvikt på affärs-kulturskillnader och "Interkulturell kommunikation". (revisor i föreningen, tidigare styrelsemedlem)

Joanna Giota, professor i pedagogik, Göteborgs Universitet. Arbetar sedan många år tillbaka med utvärderingar och forskningsprojekt, mestadels på nationell nivå. Hennes intresseområden är bl a elevers motivation att lära i relation till prestationer, självkänsla och hälsa samt undervisningspraktiker som främjar deras utveckling. (sitter i valberedningen för föreningen, tidigare styrelsemedlem)

Ulrika Ahlqvist, lärare, föreläsare, inspiratör, projektledare och entreprenör. Arbetar i sitt eget företag "Hjärnberikad" med att sprida kunskaper om modern hjärnforskning och att hjälpa människor nå deras fulla potential. (tidigare styrelsemedlem från 2015 till 2022). 

Linda Bellvik, lärare, projektledare, föreläsare och inspiratör. Arbetar i sitt egna företag "Hjärnberikad" med att sprida kunskaper om hur man kan omsätta modern hjärnforskning till praktisk pedagogik för att berika hjärnhälsa och livslångt lärande. (tidigare styrelsemedlem).