Neuroforums styrelse mm

Axel Eriksson, ordförande i föreningen sedan 2021-06-22, tidigare vice ordförande, doktor i fysik, Chalmers tekniska högskola. Initiativtagare till och projektledare för utvecklingen av Neurowebben - en digital plattform för att lätt söka och sprida vetenskapligt belagd kunskap inom tillämpad neurovetenskap. Arbetar numera med forskning om kvantdatorer på Chalmers.

Bertil Thomas, teknologie doktor och biträdande professor i reglerteknik vid Chalmers. Han har bl a forskat, undervisat, utvecklat högskolekurser och skrivit läroböcker inom reglerteknik, artificiella neurala nätverk, kognitionsvetenskap och personlig utveckling. Har även studerat psykologi. Bertil var ordförande i föreningen från oktober 2017 till juni 2021. Arbetar nu med forskningsfrågor och kommunikation i föreningen.

Fredrik Bååthe, PhD, medicine doktor med grundutbildning från Industriell Ekonomi vid LiTH. Mångårig erfarenhet som chef och projektledare inom sjukvården och industrin. Den aktuella inriktningen på hans interaktiva forskningsprojekt är hållbar utveckling inom vården med extra fokus på läkares engagemang i kliniknära utvecklingsarbete. Han delar sin tid mellan ISM - Institutet för Stressmedicin i Göteborg, LEFO - Legeforskningsinstitutet i Oslo och egna verksamheten "Komplexitetsguiden" 

Rolf Ekman, professor emeritus i neurokemi, Göteborgs universitet. Är sedan lång tid en av de ledande svenska stressforskarna. Har speciellt intresse för sambandet mellan stress och hälsa i framtidens skola ("new mindsets towards education and learning"). Författare och medförfattare till flera böcker om stress, lärande och neurodidaktik.

Ulrika Ahlqvist, lärare, föreläsare, inspiratör, projektledare och entreprenör. Arbetar i sitt eget företag "Hjärnberikad" med att sprida kunskaper om modern hjärnforskning och att hjälpa människor nå deras fulla potential.

Per-Olof Nilsson, professor emeritus i materialfysik på Chalmers. Var en av grundarna till neuroforum 2015. Har efter sin pensionering ägnat sig åt många olika områden som kreativitet, pedagogik och neurovetenskap. Har även arbetat mycket med folkbildning och byggt upp den populära utställningen och experimentverkstaden "Fysikaliska leksaker" på Chalmers. Hedersdoktor vid Karlstads universitet 2016 och mottagare av Gustav Dalénmedaljen 2005 samt Chalmersmedaljen 2008.

Bengt Johansson, sekreterare, Tidigare adjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot kemi vid Göteborgs Universitet. Mångårig erfarenhet som gymnasielärare i fysik och kemi. Har studerat neurodidaktik, neuropsykologi och neurokognition.

Carl-Gerhard Gottfries, professor emeritus, Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet. Har lång erfarenhet som psykiatriker, kliniker och hjärnforskare. Har speciellt intresserat sig för signalbehandlingen i hjärnan, känslornas betydelse och hur människans emotionella kapacitet kan tränas upp. Har skrivit böcker om känslor och emotionell kapacitet. (Hedersmedlem i styrelsen)

Anders Hill, kassör, ursprungligen ämneslärare inom humaniora, med studier i pedagogik och psykologi. Arbetat som lärare och skolledare samt som expert vid dåvarande Skolöverstyrelsen samt Länsskolnämnd. Lång karriär som utbildningschef inom telekomindustrin, med mångårig placering utanför Sverige. Arbetar numera som konsult i eget företag med utbildning och rådgivning med tonvikt på affärskulturskillnader och "Interkulturell kommunikation".

Joanna Giota, professor i pedagogik, Göteborgs Universitet. Arbetar sedan många år tillbaka med utvärderingar och forskningsprojekt, mestadels på nationell nivå. Hennes intresseområden är bl a elevers motivation att lära i relation till prestationer, självkänsla och hälsa samt undervisningspraktiker som främjar deras utveckling.

Wojciech Michno, Medicine Doktor i Neurokemi vid Göteborgs Universitet. Utbildning och bakgrund inom beteende- och neurovetenskap. Erfarenhet av stödjande arbete med barn och ungdomar från utsatta miljöer. Specialintresse: Neurofeedback och mindfulness.

Linda Bellvik, lärare, projektledare, föreläsare och inspiratör. Arbetar i sitt egna företag "Hjärnberikad" med att sprida kunskaper om hur man kan omsätta modern hjärnforskning till praktisk pedagogik för att berika hjärnhälsa och livslångt lärande.