Neuroforums styrelse mm

Bertil Thomas, ordförande, docent i reglerteknik. Har bl a forskat inom artificiella neurala närverk och utvecklat högskolekurser inom neurala nätverk och personlig utveckling.

Bengt Johansson, sekreterare, Lektor i didaktik vid Göteborgs Universitet. Tidigare mångårig erfarenhet som gymnasielärare i fysik och andra ämnen.

Fredrik Bååthe, PhD, medicine doktor, forskar om sjukvårdens utveckling och läkarrollens framtid. Tidigare chef för akutsjukvård och logistisk industri. 

Rolf Ekman, professor i neurokemi, Göteborgs universitet. Är sedan lång tid en av de ledande svenska stressforskarna, internationellt verksam och med speciellt intresse för sambandet mellan stress, hälsa, lärande och skola.

Ulrika Ahlqvist, lärare, föreläsare, inspiratör, projektledare och entreprenör. Arbetar i sitt eget företag "Hjärnberikad" med att sprida kunskaper om modern hjärnforskning och att hjälpa människor nå deras fulla potential.

Per-Olof Nilsson, professor i fysik på Chalmers. Var en av grundarna till neuroforum 2015. Har efter sin pensionering ägnat sig åt många olika områden som kreativitet, pedagogik och neurovetenskap. Har även arbetat med folkbildning och byggt upp den populära utställningen "Fysikaliska leksaker".

Axel Eriksson, vice ordförande, doktor i fysik, Chalmers tekniska högskola. Initiativtagare till och projektledare för utvecklingen av Neurowebben - en digital plattform för att lätt söka och sprida vetenskapligt belagd kunskap inom tillämpad neurovetenskap (planeras att publiceras under 2019).

Carl-Gerhard Gottfries, professor emeritus, Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet. Har lång erfarenhet som psykiatriker, kliniker och hjärnforskare. Har speciellt intresserat sig för signalbehandlingen i hjärnan, känslornas betydelse och hur människans emotionella kapacitet kan tränas upp. (Hedersmedlem i styrelsen)

Anders Hill, ursprungligen ämneslärare, med studier i pedagogik och psykologi. Lång karriär som utbildningschef inom telekomindustrin. Arbetar numera som konsult i eget företag med affärskulturskillnader och "Interkulturell kommunikation".

Joanna Giota, professor i pedagogik, Göteborgs Universitet. Arbetar sedan många år tillbaka med utvärderingar och forskningsprojekt mestadels på nationell nivå. Hennes intresseområden är bl a elevers motivation att lära i relation till prestationer, självkänsla och hälsa samt undervisningspraktiker som främjar deras utveckling.

Wojciech Michno, doktorand i Neurokemi, Göteborgs Universitet. Utbildning och bakgrund inom beteende- och neurovetenskap. Erfarenhet av stödjande arbete med barn och ungdomar från utsatta miljöer. Specialintresse: Neurofeedback och mindfulness.

Linda Bellvik, lärare, projektledare, föreläsare och inspiratör. Arbetar i sitt egna företag "Hjärnberikad" med att sprida kunskaper om hur man kan omsätta modern hjärnforskning till praktisk pedagogik för att berika hjärnhälsa och livslångt lärande.

Här hittar du oss. Kontakta oss gärna på: info@neuroforum.se

Adress: Neuroforum, Fysikgården 4, rum 5164, 412 96 GÖTEBORG