Neuroforums styrelse mm

Axel Eriksson, ordförande i föreningen, doktor i fysik, Chalmers tekniska högskola. Initiativtagare till och projektledare för utvecklingen av Neurowebben - en digital plattform för att lätt söka och sprida vetenskapligt belagd kunskap inom tillämpad neurovetenskap. Arbetar numera med forskning om kvantdatorer på Chalmers.

Bertil Thomas, biträdande professor på Chalmers. Han har bl a forskat, undervisat, utvecklat högskolekurser och skrivit läroböcker inom reglerteknik, artificiella neurala nätverk, kognitionsvetenskap och personlig utveckling. Har även studerat psykologi. Bertil var ordförande i föreningen från oktober 2017 till sommaren 2021. Arbetar nu med forskningsfrågor och kommunikation i föreningen. Specialintresse: Neurala nätverk samt teorier och metoder för Personlig utveckling.

Fredrik BååthePhD, medicine doktor med grundutbildning från Industriell Ekonomi vid LiTH. Mångårig erfarenhet som chef och projektledare inom sjukvården och industrin. Hans aktuella inriktning handlar om interaktiv forskning med fokus på hållbar utveckling inom komplexa organisationer, med extra intresse för medarbetarnas engagemang i praktiknära utvecklingsarbete. Han delar sin tid mellan ISM - Institutet för Stressmedicin i Göteborg, LEFO - Legeforskningsinstitutet i Oslo och egna verksamheten "Komplexitetsguiden" 

Rolf Ekman, professor emeritus i neurokemi, Göteborgs universitet. Är sedan lång tid en av de ledande svenska stressforskarna. Har speciellt intresse för sambandet mellan stress och hälsa i framtidens skola ("new mindsets towards education and learning"). Författare och medförfattare till flera böcker om stress, lärande och neurodidaktik. (Hedersmedlem i styrelsen)

Ulrika Ahlqvist, Kassör i föreningen, lärare, föreläsare, inspiratör, projektledare och entreprenör. Arbetar i sitt eget företag "Hjärnberikad" med att sprida kunskaper om modern hjärnforskning och att hjälpa människor nå deras fulla potential.

Per-Olof Nilsson, professor emeritus i materialfysik på Chalmers. Var en av grundarna till neuroforum 2015. Har efter sin pensionering ägnat sig åt många olika områden som kreativitet, pedagogik och neurovetenskap. Har även arbetat mycket med folkbildning och byggt upp den populära utställningen och experimentverkstaden "Fysikaliska leksaker" på Chalmers. Hedersdoktor vid Karlstads universitet 2016 och mottagare av Gustav Dalénmedaljen 2005 samt Chalmersmedaljen 2008.

Bengt Johansson, sekreterare i föreningen, Tidigare adjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot kemi vid Göteborgs Universitet. Mångårig erfarenhet som gymnasielärare i fysik och kemi. Har studerat neurodidaktik, neuropsykologi och neurokognition.

Carl-Gerhard Gottfries, professor emeritus, Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet. Har lång erfarenhet som psykiatriker, kliniker och hjärnforskare. Har speciellt intresserat sig för signalbehandlingen i hjärnan, känslornas betydelse och hur människans emotionella kapacitet kan tränas upp. Har skrivit böcker om känslor och emotionell kapacitet. (Hedersmedlem i styrelsen)

Anders Hill, revisor i föreningen, ursprungligen ämneslärare inom humaniora, med studier i pedagogik och psykologi. Arbetat som lärare och skolledare samt som expert vid dåvarande Skolöverstyrelsen samt Länsskolnämnd. Lång karriär som utbildningschef inom telekomindustrin, med mångårig placering utanför Sverige. Arbetar numera som konsult i eget företag med utbildning och rådgivning med tonvikt på affärskulturskillnader och "Interkulturell kommunikation".

Joanna Giota, professor i pedagogik, Göteborgs Universitet. Arbetar sedan många år tillbaka med utvärderingar och forskningsprojekt, mestadels på nationell nivå. Hennes intresseområden är bl a elevers motivation att lära i relation till prestationer, självkänsla och hälsa samt undervisningspraktiker som främjar deras utveckling.

Wojciech Michno, Medicine Doktor i Neurokemi vid Göteborgs Universitet. Utbildning och bakgrund inom beteende- och neurovetenskap. Erfarenhet av stödjande arbete med barn och ungdomar från utsatta miljöer. Specialintresse: Neurofeedback och mindfulness.

Linda Bellvik, lärare, projektledare, föreläsare och inspiratör. Arbetar i sitt egna företag "Hjärnberikad" med att sprida kunskaper om hur man kan omsätta modern hjärnforskning till praktisk pedagogik för att berika hjärnhälsa och livslångt lärande.


Carl O. Olivestam. är doktor i religionsvetenskap, docent i didaktik, professor i utbildningsvetenskap, vd för Remus förlag. I samarbete med pedagoger och neuroforskare har han utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik i boken När hjärnan får bestämma. Författare till läromedel från förskola till högskola. Grundat i egen forskning inom pedagogik och didaktik har han skrivit boken Värdegrund i förskola och skola.

Göran Wendin Tekn.dr., professor i teoretisk fysik på Chalmers med grundutbilding från Teknisk fysik. Arbetar med och leder europeiska, nordiska och svenska kvantdatorprojekt sedan 2000, med sikte på världsledande kvantdatorer kring 2029. Medlem i HUBIQ (human biology and quantum physics; två medicinare, två fysiker, en vetenskapsjournalist). Forskar på "fritiden" om biokemi, biologi, nanoteknologi, molekylelektronik, neurala nätverk, datorer, och hjärnans nätverk.

Göran Söderlund Arbetar 25% som lektor på IPS, Göteborgs universitet och som professor i specialpedagogik vid Høgskulen på Vestlandet, Norge. Jag utbildar lärare i specialpedagogik med inriktning mot neuropsykologi. Har en bakgrund som gymnasielärare och doktorerade 2007 vid Psykologiska institutionen, SU. Forskar huvudsakligen experimentellt med olika typer av minnes- och uppmärksamhetstest.