Positivt tänkande är bra. 

Hur tränar vi eleverna bäst i positivt tänkande?

Carol Dweck, en världsledande psykolog inom motivations och personlighets- utveckling betonar att forskningen om hjärnans formbarhet, plasticitet, är ett smart sätt att bygga, utveckla, elevens förmågor till hur de själva tar ansvar för sin fulla livslånga kapacitetsutveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar till ett "growth mindset".

"Growth is the heart and soul of education - it is the very purpose of education. " 

 C Dweck

British Journal of Educational Psychology

Special Issue: Growth Approaches to Goals, Mindsets, Assessment,and Reportin Volume 85, Issue 2, 242-245, 2015

Figuren visar att det är dags att gå från 1900-talets Mind set och bygga ett Growth Mindset anpassat till 2000-talet.

Ett hjärnsmart mindset

Med tre års erfarenhet från test av 10 goda vanor på Kattegattgymnasiet, Halmstad, är tiden mogen för ett större projekt. Det handlar om en hjärnsmart skola, som bygger metoder där komplicerad hjärnforskning blir enkel praktik. Låt 10 goda vanor bli startskottet för en positiv förändring, du samarbetar med din hjärna och du kan med enkla grepp utveckla den och din framtid mot din fulla potential.

HJÄRNGYMS TIO GODA VANOR

Slutsatserna från denna första hjärngym- studie, Kattegattgymnasiet, Halmstad, visar på ett starkt intresse för skolanpassad hjärnkunskap. I denna ytterst begränsade studie har visats att 10 goda vanor, som har vetenskapligt stöd, är ett viktigt och utvecklingsbart projekt.

Rolf Ekman

Professor of Neurochemistry Gothenburg University

Neurochemical Laboratory Mölndal/SU SE 431 80 MÖLNDAL, SWEDEN

Cell; +46 709 490544

e-mail; rolf@neuro.gu.se