Böcker

Här har vi samlat en lista på intressanta böcker i en fil.

Neuroforums bibliotek innehåller för närvarande över 250 rekommenderade och aktuella böcker inom neurovetenskap och angränsande områden. Du är välkommen att komma och titta på dom och gärna låna. Adress: Rum 5164, Fysikgården 4, Göteborg. (Under pandemin är biblioteket stängt för externa gäster. Medlemmar kan dock låna en bok i taget under en vecka om du skickar ett mail med sin adress till per-olof.nilsson@chalmers.se. Vi skickar boken med posten och bifogar även ett kuvert med returporto).

Vår bok om emotik:

EMOTIK - Emotionellt lärande i skolan

Människans hjärna har en intellektuell kapacitet dvs. en förmåga att analysera, memorera och logiskt granska stimuli. Denna personlighetsvariabel skolas och tränas intensivt såväl i för-, grund-, gymnasie- som i högskola, vilket lett till att människans intellektuella kapacitet är väl utvecklad och vida överlägsen andra arters. Utöver den intellektuella kapaciteten har människans hjärna en förmåga att registrera och memorera känslor. Denna förmåga, här kallad emotionell kapacitet, uppfattas också vara en personlighetsvariabel vilken delvis är oberoende av den intellektuella. Den tränas inte lika systematiskt som den intellektuella varför människans känslomässiga förmåga är på en mer primitiv nivå än den intellektuella förmågan. I denna bok beskrivs hjärnans utveckling med fokus på intellektuell och emotionell förmåga. För att förstå och kunna hålla isär dessa förmågor diskuteras i början av boken hjärnans utveckling och därefter intellektuell och emotionell kapacitet mer i detalj. I senare kapitel ges förslag till systematisk utbildning i emotionell förmåga.

Ta en titt i boken här!