Workshop - Skolans yttre miljö

Workshopen är flyttad och kommer tillbaka i en ännu bättre skepnad till våren. Missa oss inte då!

Kontakt: Axel Martin Eriksson marer@chalmers.se

Berikande lärmiljöer påverkar elevers och lärares mindset, hjälper lärandet och bidrar därmet till den livslånga utvecklingen av individerna i skolans miljöer. Men hur skapar vi berikande skolmiljöer i praktiken? På denna interaktiva workshop sätter vi oss ned tillsammans, lärare, elever, politiker, forskare med flera för att hitta svar och frågor kring berikande lärmiljöer.