Välkommen till

NEUROFORUM

Neuroforum är ett tvärvetenskapligt nätverk mellan forskare, lärare, ingenjörer, pedagoger, beteendevetare, studenter och andra som vill ta del av de senaste årtiondenas stora framsteg inom modern hjärnforskning. Vi arbetar med forskning inom området och samlar, strukturerar och sprider kunskaper om hjärnan, psyket och lärandet med fokus på tillämpad neurovetenskap. Forumet, som idag har ca 300 medlemmar, bildades 2015 av ledande  forskare och lärare på Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Bengt Johansson, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). 

Den nya pedagogiken

En av forumets verksamheter är att främja den nya "hjärnsmarta" pedagogiken (det vill säga pedagogik, där traditionella pedagogiska perspektiv förstärkts med neurovetenskap). Vi har anordnat flera  konferenser för folk i skolvärlden på temat "den hjärnsmarta skolan", hittills sex konferenser med upp till 170 deltagare per gång. Vi samarbetar också med skolor (grundskolor, gymnasier och universitet) som vill tillämpa de nya rönen i undervisningen. Medlemmar i forumet arbetar också med forskning, föreläsningar, kurser mm.

Neurowebben

En aktuell sak är Neurowebben, som är en digital plattform för att söka och sprida kunskaper om tillämpad neurovetenskap. Den är under ständig utveckling och utvecklas i samarbete med ledande svenska hjärnforskare. Neurowebben hittas på följande länk https://neurowebben.se/

Vill du bli medlem?

Det är gratis att bli medlem. Den som vill anmäla kan göra det via mail info@neuroforum.se. Berätta gärna samtidigt vem Du är. Några gånger per år skickar vi information om aktuella aktiviteter. En broschyr om vår verksamhet (4 sidor) finns här nedan. Stadgar finns under menyvalet "mer".


KONFERENSEN "En hjärnsmart skola för framtiden".

Missade du konferensen? Se alla delarna här nedan!

.

.

Vem var Aadu Ott?

Aadu Ott (1940-2020) var en av grundarna till Neuroforum och en av pedagogikens främsta nytänkare i Sverige. Läs mer om denne intressanta profil i nedanstående artikel.

Årsmötet 2021 + Konferensen Hjärnhälsa förbättrar lärandet

Föreningens digitala årsmöte ägde rum  torsdagen den 4 februari 2021. Innan årsmötet hölls även en digital konferens om hjärnsmarta skolor med närmare 80 deltagare. Årsberättelsen för 2020 samt protokoll från årsmötet finns här nedan. Presentationsbilder från konferensen hittar du på företaget Hjärnberikads hemsida. www.hjarnberikad.se.

Ny bok har kommit-

"Känslorna Styr!!"

Nu kan du helt utan kostnad ladda ned Carl-Gerhard Gottfries nya bok "Känslorna styr". Boken är en vidareutveckling av hans tidigare mycket populära böcker om emotionell kompetens och  emotionellt lärande i skolan. Carl-Gerhard Gottfries är professor, hjärn-forskare och överläkare i psykiatri med speciellt intresse för hur vår emotionella kapacitet kan tränas upp. Han är också hedersmedlem i styrelsen för Neuroforum.

Hjärnan och lärandet

Vår nya bok "Hjärnan och lärandet - Kunskaper för framtidens skola" har nu kommit ut på förlaget Liber! Boken, som är 174 sidor tjock, är skriven gemensamt av sju av medlemmarna i styrelsen. Boken ger en översikt över de nya kunskaper som vuxit fram inom hjärnforskningen de senaste decennierna. Speciellt fokuserar vi på vilken stor betydelse kunskaperna kan ha för skolan om de utnyttjas rätt. Boken kan beställas på Bokus och adLibris. Ett "smakprov" kan ses på Libers hemsida.

Stockholmsavdelningen

Under 2019 startades en lokalavdelning av Neuroforum i Stockholm. Information om denna kan fås av kontakt-personerna :

Carl E. Olivestam (carl.olivestam@ stromstadakademi.se) eller  Henrik Gyllensten (henrik.gyllensten@ osteraker.se)


Nya böcker mm

Under menyvalet "Böcker och video" finns en lista på de böcker om neurovetenskap som finns i vår samling (September 2020). Där finns också information om våra egna böcker, inspelade videos med mera!

Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?