Välkommen till NEUROFORUM !


Syfte och historia

Neuroforum är ett neuro-pedagogiskt  nätverk mellan forskare, lärare, ingenjörer, pedagoger, beteendevetare, studenter och andra som vill ta del av och tillämpa de stora framsteg som gjorts inom modern hjärnforskning de senaste årtiondena. Vi arbetar med att främja  samarbeten och  forskning inom området men också med att samla, strukturera och sprida kunskaper inom tillämpad neurovetenskap. Forumet, som har ca 260 medlemmar, bildades i Göteborg 2015 av ledande  forskare och lärare på Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Bengt Johansson, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). 

Den "hjärnsmarta" pedagogiken

En av forumets verksamheter har varit att främja forskning och utveckling av den "hjärnsmarta" pedagogiken (pedagogik på neurovetenskaplig grund). Vi har anordnat flera  konferenser för folk i skolvärlden med huvudtemat "den hjärnsmarta skolan". Hittills har vi haft fem konferenser med upp till 170 deltagare per gång. Vi samarbetar också i projekt med skolor (grundskolor, gymnasier och universitet) som vill tillämpa nya neurovetenskapliga rön i undervisningen. Medlemmar i forumet arbetar  också  med forskning, föreläsningar och med att sprida kunskaper om hjärnan på andra sätt.

En aktuell sak är utvecklingen av  Neurowebben, en digital plattform för att söka och sprida kunskaper om tillämpad neurovetenskap. En första version planeras vara användbar 2021. Neurowebben utvecklas i samarbete med ledande svenska forskare i neurovetenskap.

Vill du bli medlem?

Det är gratis att bli medlem. Den som vill anmäla kan göra det via mail info@neuroforum.se. Berätta gärna samtidigt vem Du är. Några gånger per år skickar vi information om kommande aktiviteter. Vi tar gärna emot nya medlemmar. En broschyr om vår verksamhet (4 sidor) finns här nedan. Stadgar finns under menyvalet "mer".


KONFERENSEN "En hjärnsmart skola för framtiden".

Missade du konferensen? Se alla delarna här nedan!Årsmötet 2020

Föreningens årsmöte år 2020 hölls den 25 februari i GD-salen på Chalmers. Protokoll från årsmötet finns här nedan. Även årsberättelse för 2019 finns här nedan.

Nyheter

Nya forskningsartiklar, tidningsartiklar, presentationer och annat som rör vår verksamhet finns under menyvalet "Nytt". Nya böcker finns under menyvalet "Böcker och video"

Stockholmsavdelningen

Under 2019 startades en lokalavdelning av Neuroforum i Stockholm. De som vill ha information om denna kan vända sig till någon av kontakt-personerna :

Carl E. Olivestam (carl.olivestam@ stromstadakademi.se) eller  Henrik Gyllensten (henrik.gyllensten@ osteraker.se)


Nya böcker

Här nedan finns en lista på de böcker om neurovetenskap som finns i vår samling (Februari 2020)

Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?