Hjärtligt Välkommen Till

NEUROFORUM

Neuroforum är en förening och ett tvärvetenskapligt nätverk med drygt 300 medlemmar för alla som är intresserade av nya vetenskapliga rön om hjärnan, välmående, hälsa och personlig utveckling. Bland våra medlemmar finns forskare, lärare, beteendevetare, studenter och andra som vill ta del av de senaste årtiondenas stora framsteg inom modern hjärnforskning. Det är gratis att bli medlem. Den som vill anmäla sig kan göra det via mail info@neuroforum.se. Berätta gärna samtidigt vem Du är. Några gånger per år får alla medlemmar vår digitala tidskrift "Neuroforum Magazine" med nyheter och information om nya rön och aktuella aktiviteter. 

En av forumets verksamheter är att främja den nya "hjärnsmarta" pedagogiken (det vill säga pedagogik, där traditionella pedagogiska perspektiv förstärkts med neurovetenskap). Vi arbetar också med forskning inom området och samlar, strukturerar och sprider kunskaper om hjärnan, psyket och lärandet med fokus på tillämpad neurovetenskap. Forumet bildades 2015 av ledande  forskare och lärare på Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Bengt Johansson, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). 

Neuroforum Magazine

Neuroforum Magazine är föreningens digitala medlemsblad (en förmån för medlemmar) som utkommer ca 4-5 ggr per år, dock ej vid bestämda tidpunkter. När nedan är länk till de två senaste numren av magazinet. 

Boken "Hjärnan och lärandet"

Vår nya bok "Hjärnan och lärandet - Kunskaper för framtidens skola" har nu (aug 2020) kommit ut på förlaget Liber! Boken, som är 174 sidor tjock, är skriven gemensamt av sju av medlemmarna i styrelsen. Boken ger en bred översikt över de nya kunskaper som vuxit fram inom hjärnforskningen de senaste decennierna. Speciellt fokuserar vi på sådana kunskaper som bör ha stor betydelse för skolan om de utnyttjas rätt. Boken kan beställas på Bokus och adLibris. Ett "smakprov" kan ses på Libers hemsida. 

Boken, som fått genomgående goda recensioner, finns nu också översatt till japanska.

Stockholmsavdelningen

Under 2019 startades en lokalavdelning av Neuroforum i Stockholm. Information om denna kan fås av kontakt-personerna :

Carl E. Olivestam (carl.olivestam@ stromstadakademi.se) eller  Henrik Gyllensten (henrik.gyllensten@ osteraker.se)


                                                                                         .

Webbinarium med Pontus Wasling, 7 september 2022. 

Den 7 september kl 18.00 är alla välkomna att lyssna på ett kostnadsfritt webbinarium med läkaren och neurologen Pontus Wasling. Han kommer att prata om hjärnan, hjärnforskningen och medvetandets gåta utgående från sin nyligen utgivna bok: "Knaster" (presenterad i Neuroforum Magazine 2-2022). 

Mer information om webbinariet och zoom-länk kommer När tidpunkten närmar sig.

Review-artikel om goda vanor publicerad

En färsk reviewartikel om vetenskapen bakom "tio goda vanor" har nu publicerats i den tidskriften Mind, Brain and Education. Det speciella med artikeln är att alla i författargruppen är medlemmar i Neuroforum och 5 av de 6 är också ledamöter i styrelsen för forumet. Huvudförfattare är Rolf Ekman. Se nedanstående länk.

Neurowebben

Neurowebben är en digital plattform, som utvecklas av Neuroforum, för att söka och sprida kunskaper om tillämpad neurovetenskap. Den är under ständig utveckling och utvecklas i samarbete med ett flertal framstående svenska hjärnforskare. Neurowebben hittas på följande länk https://neurowebben.se/

LIV-projektet - Lärande för Insikt om Välmående - har startat!!

Neuroforum har fått anslag från Allmänna Arvsfonden för att tillsammans med Kattegatt-gymnasiet i Halmstad vidareutveckla en hjärnsmart undervisning. Tillsammans med elever, lärare, annan skolpersonal och ledningen ska projektet utveckla metoder, kursinnehåll och strategier som främjar elevers lärande och bidrar till deras psykiska och fysiska hälsa. Elevernas egna röster samt deras behov och förutsättningar är en viktig utgångspunkt i arbetet. Mer information om projektet får du på nedanstående länk.

Vem var Aadu Ott?

Aadu Ott (1940-2020) var en av grundarna till Neuroforum och en av pedagogikens främsta nytänkare i Sverige. Läs mer om denne intressanta profil i nedanstående artikel.

Joanna, Bertil, Aadu och Anders vid seminarium hösten 2019.

Nya böcker mm

Under menyvalet "Böcker och video" finns en lista på de inköpta böcker om neurovetenskap som finns i forumets samling (September 2020). Där finns också information om våra egna böcker, inspelade videos med mera!

Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?