Välkommen till Neuroforum! 

Syfte och historia

Neuroforum är ett tvärvetenskapligt nätverk mellan forskare, lärare, beteendevetare, ingenjörer och andra som vill tillämpa de banbrytande framsteg som gjorts inom modern hjärnforskning de senaste 25 åren. Vi arbetar med att samla, strukturera och sprida kunskaper inom tillämpad neurovetenskap, men också med att främja tvärvetenskaplig forskning och att agera som en tankesmedja inom området. Forumet, som har drygt 200 medlemmar, bildades i Göteborg 2015 av fyra professorer på GU, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). 

Pågående verksamheter

En av forumets viktigaste verksamheter hittills har varit att arrangera  konferenser/ workshops för folk i skolvärlden där huvudtemat varit "den hjärnsmarta skolan". Hittills har vi haft fem konferenser med upp till 170 deltagare per gång. Vi samarbetar också i olika projekt med skolor (grundskolor, gymnasier och universitet) som vill tillämpa nya neurovetenskapliga rön i sin undervisning. Medlemmar i forumet arbetar också med forskning, föreläsningar, litteratur och med att sprida kunskaper om hjärnan på andra sätt.

En aktuell sak just nu är utvecklingen av neurowebben - en digital plattform för att söka och sprida kunskaper om tillämpad neurovetenskap. En första version planeras bli färdig 2019. Den långsiktiga målsättningen är att bredda vår verksamhet till allt fler tillämpningar av modern neurovetenskap.

Vill du bli medlem?

Det är gratis att bli medlem. Den som vill kan anmäla sig via mail info@neuroforum.se. Några gånger per termin skickar vi ut information om pågående aktiviteter. Vi tar gärna emot nya medlemmar som är intresserade av olika delar av neurovetenskapen. Du når oss med mail till info@neuroforum.se.  

Läs mer om vårt arbete för den hjärnsmarta skolan på sidan om skolprojekt. Vår årsberättelse för 2017 finns under menyvalet Årsberättelse - 2017.

En broschyr om vår verksamhet (4 sidor) samt en skrift om våra idéer (28 sidor) finns här nedan.Kika in i en nyutkommen bok om 

Emotik - Emotionellt lärande i skolan


Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?