Välkommen till

NEUROFORUM

Neuroforum är ett tvärvetenskapligt nätverk mellan forskare, lärare, ingenjörer, pedagoger, beteendevetare, studenter och andra som vill ta del av de senaste årtiondenas stora framsteg inom modern hjärnforskning. Vi arbetar med forskning inom området och samlar, strukturerar och sprider kunskaper om hjärnan, psyket och lärandet med fokus på tillämpad neurovetenskap. Forumet, som idag har ca 300 medlemmar, bildades 2015 av ledande  forskare och lärare på Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Bengt Johansson, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). 

Den nya pedagogiken

En av forumets verksamheter är att främja den nya "hjärnsmarta" pedagogiken (det vill säga pedagogik, där traditionella pedagogiska perspektiv förstärkts med neurovetenskap). Vi har anordnat flera  konferenser för folk i skolvärlden på temat "den hjärnsmarta skolan", hittills sex konferenser med upp till 170 deltagare per gång. Vi samarbetar också med skolor (grundskolor, gymnasier och universitet) som vill tillämpa de nya rönen i undervisningen. Medlemmar i forumet arbetar också med forskning, föreläsningar, kurser mm.

Neurowebben

Neurowebben är en digital plattform, som utvecklas av Neuroforum, för att söka och sprida kunskaper om tillämpad neurovetenskap. Den är under ständig utveckling och utvecklas i samarbete med ett flertal framstående svenska hjärnforskare. Neurowebben hittas på följande länk https://neurowebben.se/

Vill du bli medlem?

Det är gratis att bli medlem. Den som vill anmäla sig kan göra det via mail info@neuroforum.se. Berätta gärna samtidigt vem Du är. Några gånger per år får alla medlemmar vår digitala tidskrift "Neuroforum Magazine" med nyheter och information om aktuella aktiviteter. En broschyr om vår verksamhet (4 sidor) finns här nedan. Stadgar finns under menyvalet "mer".

Boken "Hjärnan och lärandet"

Vår nya bok "Hjärnan och lärandet - Kunskaper för framtidens skola" har nu (aug 2020) kommit ut på förlaget Liber! Boken, som är 174 sidor tjock, är skriven gemensamt av sju av medlemmarna i styrelsen. Boken ger en bred översikt över de nya kunskaper som vuxit fram inom hjärnforskningen de senaste decennierna. Speciellt fokuserar vi på sådana kunskaper som bör ha stor betydelse för skolan om de utnyttjas rätt. Boken kan beställas på Bokus och adLibris. Ett "smakprov" kan ses på Libers hemsida. 

Boken, som fått genomgående goda recensioner, finns nu också översatt till japanska (i digital form).

Nya böcker mm

Under menyvalet "Böcker och video" finns en lista på de inköpta böcker om neurovetenskap som finns i forumets samling (September 2020). Där finns också information om våra egna böcker, inspelade videos med mera!

.

.

Många deltagare på Olle Häggströms seminarium

Webbinariet med Olle Häggström den 12 oktober, (som handlade om risker och möjligheter med framtidens AI) var välbesökt och samlade ca 70-80 åhörare. För den som missade seminariet finns möjlighet att titta på Olles presentationsbilder i nedanstående dokument. Nästa seminarium kommer den 23 november då vi får besök av Michael Schierenbeck, psykolog och författare, som kommer att diskutera skolpedagogiska frågor utgående från sin bok "Du nya, Du fria".  

Ny ordförande

Från och med den 22 juni har Axel Eriksson (tidigare vice ordförande) tagit över rollen som ordförande i föreningen. Vår tidigare ordförande, Bertil Thomas, sitter kvar i styrelsen och kommer speciellt att ägna sig åt forskningsfrågor och kommunikation. Bertil har varit ordförande från hösten 2017 till juni 2021.

Årsmötet 2021 + Extra årsmöte

Föreningens digitala årsmöte ägde rum  torsdagen den 4 februari 2021. Innan årsmötet hölls även en digital konferens om hjärnsmarta skolor med ca 80 deltagare. Årsberättelsen för 2020 samt protokoll från årsmötet och det extra årsmötet 1 oktober 2021 finns under menyvalet Årsberättelser & årsmötesprotokoll. 

Konferensen Hjärnhälsa förbättrar lärandet

Presentationsbilder från konferensen "Hjärnhälsa förbättrar lärandet" hittar du på företaget Hjärnberikads hemsida www.hjarnberikad.se

Stockholmsavdelningen

Under 2019 startades en lokalavdelning av Neuroforum i Stockholm. Information om denna kan fås av kontakt-personerna :

Carl E. Olivestam (carl.olivestam@ stromstadakademi.se) eller  Henrik Gyllensten (henrik.gyllensten@ osteraker.se)


Vem var Aadu Ott?

Aadu Ott (1940-2020) var en av grundarna till Neuroforum och en av pedagogikens främsta nytänkare i Sverige. Läs mer om denne intressanta profil i nedanstående artikel.

Joanna, Bertil, Aadu och Anders vid seminarium hösten 2019.

Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?