Välkommen till Neuroforum! 

Syfte och historia

Neuroforum (tidigare "forum för tillämpad neurovetenskap") bildades i Göteborg 2015 av fyra professorer på GU, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). Forumet, som idag har ca 200 registrerade medlemmar, är ett tvärvetenskapligt nätverk mellan pedagoger, forskare, beteendevetare, ingenjörer och andra som vill tillämpa de banbrytande framsteg som gjorts inom modern hjärnforskning de senaste 25 åren. Vi arbetar med att samla, strukturera och sprida kunskaper inom tillämpad neurovetenskap, men också med att främja tvärvetenskaplig forskning och att i viss mån agera som en tankesmedja inom området. Forumet har en styrelse samt ett antal arbetsgrupper för olika uppgifter.

Pågående verksamheter

En av forumets viktigaste verksamheter hittills har varit att arrangera öppna konferenser/workshops om neurovetenskap för folk i skolvärlden där det övergripande temat varit "den hjärnsmarta skolan". Hittills har vi hållit fem konferenser med upp till 170 deltagare per gång. Vi samarbetar också i olika skolprojekt med skolor (grundskolor, gymnasier och universitet) som vill tillämpa nya neurovetenskapliga rön i sin undervisning. Medlemmar i forumet har vidare arbetat med forskning inom området, med framställning av litteratur samt med att sprida kunskaper om hjärnan på andra sätt.

En sak vi just nu arbetar med är utvecklingen av neurowebben - en digital plattform för att lätt söka och sprida vetenskapligt belagd kunskap inom tillämpad neurovetenskap. En första version av denna planeras bli färdig hösten 2018. Den långsiktiga målsättningen är att successivt bredda vår verksamhet att omfatta allt fler tillämpningar av modern neurovetenskap.

Vill du bli medlem?

Det kostar inget att bli medlem i forumet. Den som vill kan anmäla sig via mail info@neuroforum.se. Några gånger per termin skickar vi ut information om pågående aktiviteter. Vi tar gärna emot nya medlemmar som är intresserade av olika delar av neurovetenskapen. Några saker vi arbetar med just nu är: kreativitet, emotik, neurodidaktik och den hjärnsmarta skolan. Vill Du nå oss kan du skicka mail till info@neuroforum.se.  

Läs mer om vårt arbete för den hjärnsmarta skolan på sidan om skolprojekt. Vår årsberättelse för 2017 finns under menyvalet Årsberättelse - 2017.Kika in i en nyutkommen bok om 

Emotik - Emotionellt lärande i skolan


Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?