Välkommen till

NEUROFORUM !


Syfte och historia

Neuroforum är ett tvärvetenskapligt nätverk mellan forskare, lärare, ingenjörer, beteendevetare och andra som vill tillämpa de stora framsteg som gjorts inom modern hjärnforskning de senaste årtiondena. Vi arbetar med att främja tvärvetenskapliga samarbeten och  forskning inom neurovetenskapen men också med att samla, strukturera och sprida kunskaper inom tillämpad neurovetenskap. Forumet, som har ca 240 medlemmar, bildades i Göteborg 2015 av professorer, forskare och lärare på Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Bengt Johansson, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). 

Den "hjärnsmarta" pedagogiken

En av forumets verksamheter hittills har varit att främja utvecklingen av den "hjärnsmarta" pedagogiken (d v s pedagogik på neurovetenskaplig grund). I linje med detta har vi anordnat ett flertal  konferenser för folk i skolvärlden med huvudtemat "den hjärnsmarta skolan". Hittills har vi haft fem konferenser med upp till 170 deltagare per gång. Vi samarbetar också i olika projekt med skolor (grundskolor, gymnasier och universitet) som vill tillämpa nya neurovetenskapliga rön i undervisningen. Medlemmar i forumet arbetar också med forskning, föreläsningar och med att sprida kunskaper om hjärnan på andra sätt. En aktuell sak är utvecklingen av  Neurowebben, en ny digital plattform för att söka och sprida kunskaper om tillämpad neurovetenskap, där en första version planeras bli färdig 2020.

Vill du bli medlem?

Det är gratis att bli medlem. Den som vill anmäla sig eller fråga något kan göra det via mail info@neuroforum.se. Berätta gärna samtidigt vem Du är. Några gånger per termin skickar vi ut information om kommande aktiviteter. Vi tar gärna emot nya medlemmar. En broschyr om vår verksamhet (4 sidor) finns här nedan. Stadgar finns under menyvalet "mer".

Hjärnan och skolan.

En kortfattad skrift om Neuroforums idéer för framtidens skola (Grundskola, gymnasium och högskola) finns här nedan (pdf, 24 sidor)Nyheter

Nya forskningsartiklar, tidningsartiklar, presentationer och annat som rör vår verksamhet finns under menyvalet "Nytt". Nya böcker finns under menyvalet "Böcker och video"

Ny Stockholmsavdelning

Vi kommer under hösten att starta en lokalavdelning av Neuroforum i Stockholm. De som vill ha information om detta kan vända sig till någon av våra två kontakt-personer : Carl E. Olivestam (carl.olivestam@stromstadakademi.se) eller Henrik Gyllensten (henrik.gyllensten@ osteraker.se)


Nya böcker

Här nedan finns en lista på våra senaste inköp vårt bibliotek med kortfattade recensioner (Juni 2019)

Årsmötet

Protokoll från årsmötet 2019 samt årsberättelse för 2018 finns här:

KONFERENSEN "En hjärnsmart skola för framtiden". Missade du konferensen? Se alla delarna här nedan!

Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?