Välkommen till NEUROFORUM

Syfte och historia

Neuroforum är ett neuro-pedagogiskt  nätverk mellan forskare, lärare, ingenjörer, pedagoger, beteendevetare, studenter och andra som vill ta del av de stora framsteg som gjorts inom modern hjärnforskning de senaste årtiondena. Vi arbetar med att främja  samarbeten och  forskning inom området och med att samla, strukturera och sprida kunskaper inom tillämpad neurovetenskap. Forumet, som har ca 260 medlemmar, bildades 2015 av ledande  forskare och lärare på Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Bengt Johansson, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). 

Den "hjärnsmarta" pedagogiken

En av forumets verksamheter är att främja forskning och utveckling av den "hjärnsmarta" pedagogiken (pedagogik på neurovetenskaplig grund). Vi har anordnat flera  konferenser för folk i skolvärlden på temat "den hjärnsmarta skolan", hittills sex konferenser med upp till 170 deltagare per gång. Vi samarbetar också i projekt med skolor (grundskolor, gymnasier och universitet) som vill tillämpa de nya rönen i undervisningen. Medlemmar i forumet arbetar  också  med forskning, föreläsningar, kurser och liknande.

En aktuell sak är Neurowebben, en digital plattform för att söka och sprida kunskaper om tillämpad neurovetenskap. En första version planeras vara användbar 2021. Den utvecklas i samarbete med ledande svenska forskare i neurovetenskap.

Vill du bli medlem?

Det är gratis att bli medlem. Den som vill anmäla kan göra det via mail info@neuroforum.se. Berätta gärna samtidigt vem Du är. Några gånger per år skickar vi information om aktuella aktiviteter. En broschyr om vår verksamhet (4 sidor) finns här nedan. Stadgar finns under menyvalet "mer".


KONFERENSEN "En hjärnsmart skola för framtiden".

Missade du konferensen? Se alla delarna här nedan!Vår nya bok har kommit!

Vår nya bok "Hjärnan och lärandet" har nu kommit ut på förlaget Liber! Boken är skriven gemensamt av sju av medlemmarna i styrelsen. Boken ger en översikt över de nya kunskaper som vuxit fram inom hjärnforskningen de senaste decennierna. Speciellt fokuserar vi på vilken stor betydelse kunskaperna kan ha för skolan om de utnyttjas rätt. Boken kan beställas på Bokus och adLibris. Ett "smakprov" kan ses på Liber.

Årsmötet 2020

Föreningens årsmöte år 2020 hölls den 25 februari på Chalmers. Protokoll från årsmötet samt årsberättelse för 2019 finns här nedan.

Stockholmsavdelningen

Under 2019 startades en lokalavdelning av Neuroforum i Stockholm. Information om denna kan fås av kontakt-personerna :

Carl E. Olivestam (carl.olivestam@ stromstadakademi.se) eller  Henrik Gyllensten (henrik.gyllensten@ osteraker.se)


Nya böcker mm

Under menyvalet "Böcker och video" finns en lista på de böcker om neurovetenskap som finns i vår samling (September 2020). Där finns också information om våra egna böcker, inspelade videos med mera!

Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?