Välkommen till Neuroforum! 

Syfte och historia

Neuroforum är ett tvärvetenskapligt nätverk mellan forskare, lärare, beteendevetare, ingenjörer och andra som vill tillämpa de banbrytande framsteg som gjorts inom modern hjärnforskning de senaste 25 åren. Vi arbetar med att samla, strukturera och sprida kunskaper inom tillämpad neurovetenskap, men också med att främja tvärvetenskaplig forskning och att agera som en tankesmedja inom området. Forumet, som har drygt 200 medlemmar, bildades i Göteborg 2015 av fyra professorer på GU, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). 

Den "hjärnsmarta" skolan

En av forumets verksamheter har varit att anordna  konferenser för folk i skolvärlden med huvudtemat "den hjärnsmarta skolan". Hittills har vi haft fem konferenser med upp till 170 deltagare per gång. Vi samarbetar också i olika projekt med skolor (grundskolor, gymnasier och universitet) som vill tillämpa nya neurovetenskapliga rön i undervisningen. Medlemmar i forumet arbetar också med forskning, föreläsningar och med att sprida kunskaper om hjärnan på andra sätt. En aktuell sak är utvecklingen av neurowebben - en digital plattform för att söka och sprida kunskaper om tillämpad neurovetenskap. En första version planeras bli färdig 2019.

Vill du bli medlem?

Det är gratis att bli medlem. Den som vill anmäla sig eller fråga något kan göra det via mail info@neuroforum.se. Några gånger per termin skickar vi ut information om pågående aktiviteter. Vi tar gärna emot nya medlemmar som är intresserade av olika delar av neurovetenskapen. En broschyr om vår verksamhet (4 sidor) finns här nedan liksom en årsberättelse för 2018.


Kika in i en nyutkommen bok om 

Emotik - Emotionellt lärande i skolan


Growth mindset

Enligt neurovetenskapen råder det inga tvivel om att hjärnan är formbar och med ett "Growth mindset" kan du fokusera på utveckling. Vad vill du lära dig?

Hjärnan är plastisk

Vad innebär det att hjärnan är plastisk (formbar), varför kommer du vilja utveckla din hjärnas plasticitet, och hur gör du det?